BLOG

Her finder du viden om lån, deleøkonomi og om, hvordan vi sammen kan gøre verden til et bedre sted. Kontakte os, hvis du gerne vil deltage med viden.

Skrevet 2021-05-10, af Victor Bybjerg Jensen

Kom i gang med at udlåne dine penge via peer-to-peer-lån

Lån Peer-to-peer

Før du går i gang med at investere i peer-to-peer-lån, er der nogle ting, du bør overveje. Peer-to-peer-lån gennem Plata er muligheden for at hjælpe et andet menneske med at få større råderum i sin økonomi samtidig med, at du får et afkast af dine penge. Penge der måske står til negativ eller ingen rente på en indlånskonto lige nu. Billede eksempel

Det skal du vide om at investere gennem Plata
Peer-to-peer-lån er et lån mellem dig og en anden person. Plata holder ikke pengene for nogen af parterne, men faciliterer mødet imellem jer. Ligesom Airbnb ikke har boliger, har Plata ikke penge til udlån, men finder mennesker med et forbrugslån, der kan refinansieres til 8 % i rente, og skaber derved et afkast efter gebyrer på 5,3 % til investor (långiver).

Hvordan fungerer peer-to-peer-lån?
Når en potentiel låntager opretter en profil med et ønske om lån på Plata, gennemgår vi personens økonomi på samme måde som en bank ville gennemgå vedkommendes økonomi. På nuværende tidspunkt refinansierer vi udelukkende eksisterende lån, hvor låntager er blevet kreditvurderet af et andet pengeinstitut. For at kunne benytte platformen, skal man som låntager indsende data, der inkluderer:

•  Dokumentation for eksisterende lån
•  3 seneste lønsedler
•  Årsopgørelse
•  CPR-nummer
•  Dansk adresse
•  Budget
•  Bevis for at, man ikke er registreret som dårlig betaler

Derudover beder vi om adgang til at se låntagers konto. Dette lader sig gøre gennem Aiia’s netbankstilgang, som låntager selv godkender. API’et, som det hedder, benyttes af alle større banker i Danmark. (se mere her LINK) Plata kan udelukkende se og altså ikke røre vedkommendes konto. Lad os for nemheds skyld kalde det for et kighul, som naturligvis kun eksisterer så længe, låntager giver tilladelse til det.
Vi bruger kighullet til at verificere, at der er penge på kontoen, at tidligere betalinger af forbrugslånet er sket til tiden, og at vedkommende har en indkomst. På den måde er det ikke blind tillid, men en særdeles kontrolleret og gennemsigtig proces, der går forud for, at du som investor kan se lånet på vores platform.

Bemærk, at det langtfra er alle, der søger om refinansiering af lån, der bliver godkendt af Plata. På nuværende tidspunkt er det i omegnen af 10 % af alle ansøgere, der søger om oprettelse, som rent faktisk bliver oprettet.

Når du som långiver ser et låneønske, har vi dermed gjort alt for at sikre, at du låner penge til en person, der kan betale pengene tilbage. Der er altså ingen garanti fra Platas side om tilbagebetaling, men vi gør alt for at sikre, at tingene er, som de skal være. Det er også derfor, refinansiering af forbrugslån på Plata sker til 5,28 % i rente for dig som investor. Når du finder en person, som du ønsker at låne penge til, sættes lånet op imellem jer. Der indgås en juridisk bindende kontrakt mellem begge parter, der underskrives med NemID, og udbetaling af lånet finder sted. Herefter sættes tilbagebetalingerne op således, at du får dine penge igen over den aftalte periode. Du vælger selv, hvilket beløb og hvor lang tid du ønsker at låne dine penge ud, men som oftest vil det være en kombination af låntagers og långivers ønske. Gennem et unikt Plata-ID, som indsættes i netbanksoverførslen, kan Plata løbende holde øje med, at udbetaling og tilbagebetaling finder sted. På den måde er Plata med hele vejen fra du investerer, til du får dine penge igen.

Når du finder et lån på Plata
Har du garanti for, at vi har gennemgået vedkommendes økonomi, at de har et eksisterende lån, som et andet finansinstitut har sagt god for, og at vi har kunnet verificere, at de har betalt deres tidligere lån til tiden.

Risiko
Det er vigtigt at understrege, at al investering er forbundet med en risiko, og at du kan miste en del eller hele din investering. Plata garanterer ikke lån på platformen, men foretager en grundig gennemgang af låntagers økonomi og sikrer samtidig, at långiver har pengene på sin konto.

<  Tilbage

Cookiepolitik

 

Privatlivspolitik

Denne privatlivspolitik forklarer, hvordan Plata (''vi'' eller ''os'') behandler dine personoplysninger.

1. Datanasvarlig

Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger er:

Plata ApS
CVR: 40486607
Applebys Plads 7
1411 København K
info@plata.dk
Tlf.: 81147065

2. Beskrivelse af behandlingen

Formål #1: Besvarelse af henvendelser fra personer (brugere, kunder) mv.

Når du henvender dig til os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at være i stand til at besvare din henvendelse.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• SMS-bekræftelse
• Adresse

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.f, da vi har en legitim interesse i at kunne besvare de henvendelser, vi modtager.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 1 år efter, at din henvendelse er blevet besvaret, medmindre der foreligger særlige grunde til at beholde dem længere.

Formål #2: Oprettelse og validering af personer på platformen

Når du opretter dig som bruger på vores platform, behandler vi personoplysninger om dig. Disse personoplysninger behandler vi, så du kan logge ind på platformen. Herudover bruger vi personoplysningerne til at validere, at du har indtastet de korrekte personoplysninger. Dette gør vi ved at sende en bekræftelsesmail og -sms.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• SMS-bekræftelse
• Adresse

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde den aftale, som du indgår med os og for at kunne levere de ydelser, du efterspørger, når du opretter dig på vores platform i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.b.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os.

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til og så længe du har en aktiv bruger hos os. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 3 år efter, at din seneste lånesag er blevet afsluttet, hvis du vælger at deaktivere din bruger, medmindre der foreligger særlige grunde til at beholde dem længere.

Formål #3: Udarbejdelse af kreditværdighedsvurdering

Når du ønsker at låne penge via vores platform, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne lave en kreditværdighedsvurdering. Denne udarbejdes for at undersøge, om din økonomiske situation gør dig i stand til at betale pengene tilbage og over hvor lang tid, pengene skal betales tilbage.

Når du ønsker at låne penge ud via vores platform, behandler vi personoplysninger om dig for at kunne vurdere, om din økonomiske situation gør dig i stand til at låne penge ud, og hvor mange penge, du kan låne ud.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du er låntager:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Bankkonti posteringer
• Tre seneste lønsedler
• Seneste årsopgørelse
• Budget med faste udgifter
• Kopi af gældsbrev
• Dokumentation for kredit- og gældsstatus
• Kreditvurdering
• Ønsket lånstørrelse

Herudover behandler vi dit cpr-nummer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du er långiver:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Bankkonti posteringer
• Kopi af gældsbrev
• Udbudt lånstørrelse

Herudover behandler vi dit cpr-nummer.

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi indsamler dokumentation for kredit- og gældsstatus hos kreditstatus.dk og dininfo.dk.

Herudover laver Plata en kreditvurdering af dig, hvis du er låntager, på baggrund af de oplysninger, vi har modtaget fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde den aftale, som du indgår med os i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.b.

De oplysninger vi indsamler for at kunne lave en kreditværdighedsvurdering behandler vi, da vi er retligt forpligtet til at foretage en kreditværdighedsvurdering efter kreditaftalelovens § 7c.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os
• Långiver (hvis du er låntager)
• Låntager (hvis du er långiver)

Der oplyses rådighedsbeløb for låntager i kreditvurderingen. Når der anmodes om låneaftale deles også cpr.nr, navn og adresse.

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 3 år efter, at din seneste lånesag er blevet afsluttet, medmindre der foreligger særlige grunde til at beholde dem længere.

Formål #4: Abonnementsaftale for långivere

Når du som långiver indgår en låneaftale igennem vores platform, skal du betale 33 % af renteindtægterne til Plata, som er vores honorar for at formidle låneaftalerne. Dette beløb betales ved, at der laves en abonnementsaftale, hvor pengene automatisk trækkes fra dit betalingskort hver måned. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne trække denne betaling.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du er långiver:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• Adresse
• Kreditkortnummer
• Kopi af gældsbrev
• Udlånt beløb
• Renteindtægter

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde den aftale, som du indgår med os i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.b.

Vi kan dele dine kreditkort oplysninger med:
• Betalingsgateways
• Betalingsindløsere
• Databehandlere, der leverer ydelser til os

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 5 år efter udløbet af det år, hvor din seneste lånesag er blevet afsluttet, medmindre der foreligger særlige grunde til at beholde dem længere.

Formål #5: Indgåelse af låneaftale

Når der skal indgås en låneaftale, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse hermed. Vi behandler dine personoplysninger for at aftalen kan indgås, og for at sikre, at den bliver underskrevet med NemID, så det valideres, at det er de rigtige personer, der indgår aftalen.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du er låntager:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Bankkonti posteringer
• Tre seneste lønsedler
• Seneste årsopgørelse
• Budget med faste udgifter
• Kopi af gældsbrev
• Dokumentation for kredit- og gældsstatus
• Kreditvurdering
• Lånt beløb

Herudover behandler vi dit cpr-nummer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du er långiver:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Bankkonti posteringer
• Kopi af gældsbrev
• Udlånt beløb

Herudover behandler vi dit cpr-nummer. Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi beder dig indsende dokumentation for kredit- og gældsstatus hos kreditstatus.dk og dininfo.dk.

Herudover behandles den kreditvurdering, som Plata har lavet på baggrund af de oplysninger, du som låntager har delt med Plata. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde den aftale, som du indgår med os, samt den låneaftale der indgås mellem långiver og låntager i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.b.

De oplysninger, vi indsamler for at kunne lave en kreditværdighedsvurdering, behandler vi, da vi er retligt forpligtet til at foretage en kreditværdighedsvurdering efter kreditaftalelovens § 7c.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os
• Långiver (hvis du er låntager)
• Låntager (hvis du er långiver)

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 3 år efter, at din seneste lånesag er blevet afsluttet, medmindre der foreligger særlige grunde til at beholde dem længere.

Formål #6: Overvågning af betalinger

Når du har indgået en låneaftale, behandler vi dine personoplysninger for at overvåge, om de aftalte afbetalinger finder sted. Herudover behandler vi oplysningerne for at kunne orientere dig, uanset om du er låntager eller långiver, om status på afbetalinger, herunder om aftalen er blevet misligholdt.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du er låntager:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Bankkonti posteringer
• Tre seneste lønsedler
• Seneste årsopgørelse
• Budget med faste udgifter
• Kopi af gældsbrev
• Dokumentation for kredit- og gældsstatus
• Kreditvurdering
• Lånt beløb
• Afdrag på lån

Herudover behandler vi dit cpr-nummer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig, når du er långiver:

Almindelige personoplysninger, herunder:
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefonnummer
• Bankkontiposteringer
• Kopi af gældsbrev
• Udlånt beløb
• Modtagne afdrag på lån

Herudover behandler vi dit cpr-nummer. Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi indsamler dokumentation for kredit- og gældsstatus hos kreditstatus.dk og dininfo.dk.

Vi behandler dine personoplysninger for at kunne overholde den aftale, som du indgår med os, samt den låneaftale der indgås mellem långiver og låntager i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.b.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os
• Långiver (hvis du er låntager)
• Låntager (hvis du er långiver)

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 3 år efter, at din seneste lånesag er blevet afsluttet, medmindre der foreligger særlige grunde til at beholde dem længere.

Formål #7: Udarbejdelse af nyhedsbreve

Hvis du tilmelder dig modtagelsen af Platas nyhedsbrev, behandler vi dine personoplysninger i forbindelse hermed. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne registrere din tilmelding til nyhedsbrevet og for at kunne sende nyhedsbrevet til dig.

Vi behandler følgende personoplysninger herunder:
• Navn
• E-mailadresse

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.f, da vi har en legitim interesse i at kunne administrere udsendelsen af vores nyhedsbreve.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os.

Vi vil opbevare personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne når du frabeder dig at modtage nyhedsbreve.

Formål #8: Konkurrencer

Det er muligt at deltage i konkurrencer på vores platform. Hvis du deltager i en konkurrence, behandler vi dine personoplysninger for at kunne registrere din tilmelding og for at kunne kontakte dig, hvis du vinder konkurrencen.

Vi behandler følgende personoplysninger herunder:
• Navn
• E-mailadresse

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig. Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.f, da vi har en legitim interesse i at kunne administrere udsendelsen af vores nyhedsbreve.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os

Herudover kan vi dele dine personoplysninger på sociale medier og i vores nyhedsbreve, hvis du giver samtykke hertil.

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 1 måned efter, at vi har udtrukket vinderen/vinderne af vores konkurrence.

Formål #9: Personaliseret markedsføring

Når du besøger vores hjemmeside, indsamler vi oplysninger om dine præferencer, så vi kan vise markedsføring både på vores hjemmeside og på vores samarbejdspartneres hjemmesider, der er relevant for dig.

Vi behandler følgende personoplysninger herunder:
• Navn
• E-mailadresse
• IP-adresse
• Præferencer

Vi indsamler dine personoplysninger direkte fra dig.

Herudover indsamler vi personoplysninger fra de virksomheder vi samarbejder med i forbindelse med markedsføring.

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR art. 6.1.f, da vi har en legitim interesse i at kunne markedsføre vores platform og for at sikre, at du modtager markedsføring, der er relevant for dig.

Vi kan dele dine personoplysninger med:
• Databehandlere, der leverer ydelser til os
• De virksomheder vi samarbejder med i forbindelse med markedsføring

Vi vil opbevare dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for de formål, de er indsamlet til. Vi sletter som udgangspunkt personoplysningerne 2 måneder efter, at de er blevet indsamlet.

3. Overførsler til lande uden for EU/EØS

Vi kan overføre dine personoplysninger til Microsoft og IBM, som begge har hovedsæde i USA. Herudover kan oplysningerne overføres til Microsofts og IBMs datterselskaber eller underdatabehandlere i USA eller andre tredjelande udenfor EU/EØS.

Vores overførselsgrundlag vil være Kommissionens standardkontraktbestemmelser i overensstemmelse med GDPR art. 46.

USA og de yderligere tredjelande udenfor EU/EØS dine personoplysninger kan overføres til, sikrer normalt ikke et beskyttelsesniveau, der i det væsentlige svarer til beskyttelsesniveauet i EU/EØS. Du skal i den forbindelse være opmærksom på, at der er risiko for manglende effektive retsmidler for udøvelse af dine rettigheder samt uproportionel myndighedsadgang til personoplysninger.

Plata har herudover virksomhedssiderpå flere sociale medier, herunder LinkedIn og Facebook, som du kan besøge og anvende. Plata er i den forbindelse fælles dataansvarlig med de sociale medier for indsamlingen af dine personoplysninger, når du besøger vores sider på de sociale medier.

Herudover bruger vores hjemmeside plugins fra de sociale medier. Når du går ind på vores hjemmeside, der har installeret plugins, vil din browser oprette direkte forbindelse til de sociale mediers servere. De sociale medier kan i den forbindelse modtage oplysninger om dig, herunder at du har besøgt vores hjemmeside, din IP-adresse og om du har interageret med deres plug-in på vores hjemmeside. Disse oplysninger bliver opbevaret hos de sociale medier i USA. De sociale medier vil modtage informationen, uanset om du har en bruger hos dem eller ej.

Vi har ikke indflydelse på indsamlingen eller behandlingen af personoplysninger som de sociale medier foretager.

Du kan læse mere om, hvordan de sociale medier behandler dine personoplysninger her:
LinkedIn: https://dk.linkedin.com/legal/privacy-policy?#data
Facebook: https://www.facebook.com/notes/435875314051689/

Plata er fælles dataansvar med de sociale medier for den indsamling af personoplysninger, der sker, når du besøger vores hjemmeside.

Du kan læse mere om vores fælles dataansvar med LinkedIn her: https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum
Du kan læse mere om vores fælles ansvar med Facebook her: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum

4. Pligtmæssig information

De personoplysninger, vi beder dig om at oplyse os, er obligatoriske. Hvis du ikke giver disse oplysninger, så vil det ikke være muligt for at optage et lån eller at udlåne via vores platform.

5. Dine rettigheder´

Du har følgende rettigheder:
• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse af eller sletning af dine personoplysninger.
• Du har også ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.
• Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid. Din tilbagekaldelse vil ikke have betydning for lovligheden af behandlingen foretaget inden din tilbagekaldelse af dit samtykke. Du kan tilbagekalde dit samtykke og gøre brug af dine rettigheder som anført nedenfor.
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet).
• Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Derudover har du ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger i følgende tilfælde:
• Hvis vores behandling af dine personoplysninger er baseret på artikel 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), se ovenfor under behandlingsgrundlag, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod en sådan behandling af grunde, der måtte vedrøre din særlige situation.
• Ligeledes har du en ubetinget ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, hvis vi behandler dine oplysninger med henblik på direkte markedsføring.

Du kan gøre brug af dine rettigheder ved at sende en email til info@plata.dk.

Der kan være betingelser eller begrænsninger til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - dette afhænger af de konkrete omstændigheder i forbindelse med behandlingsaktiviteterne.

Sidst opdateret: 13. april 2021

Handelsbetingelser

Handelsbetingelserne træder i kraft, når du har oprettet en profil på plata.dk, og har registreret dit kreditkort.

Betaling

Plata ApS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, og MasterCard. Betalinger bliver trukket på din konto, når vare/service (login til plata.dk) er tilgængelig, og herefter som aftalt i de generelle betingelser og den lånekontrakt du har underskrevet med NemID i forbindelse med evt. lån.

Alle beløb er i DKK (danske kroner og inkl. moms). Der tages forbehold for prisfejl på hjemmesiden og udsolgte/udgåede varer. Hvis der er tvivl om priser, så er det prisen i de Generelle Betingelser og den kontrakt der er indgået og underskrevet, som er gældende.

Levering

Plata har ikke levering af fysiske varer. Det købte produkt er en online service, som du har adgang til umiddelbart efter, at den er købt online, og som trækkes som abonnementsordning fra dit kort, som beskrevet i de generelle betingelser, og den kontrakt, der er indgået på et evt. lån.

Reklamationsret

Plata ApS følger 2 års reklamationsret i henhold til købeloven på udleverede fysiske varer. Da du ikke har købt fysiske varer på plata.dk, så er følgende formulering overflødig, men skal være i betingelserne: Vores reklamationsret gælder for fejl i materiale og/eller fabrikation. Du kan få varen repareret, ombyttet, pengene retur eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, når det er fysiske varer. Reklamationen gælder ikke fejl eller skader begået ved forkert håndtering af produktet/ydelsen. Du skal reklamere i "rimelig tid" efter du har opdaget manglen/fejlen. Plata ApS vil i tilfælde af fysiske varer dække returneringsomkostninger i et rimeligt omfang. Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside.

Fortrydelsesret

Der gives 14 dages fuld fortrydelsesret på varer købt i vores webshop/igennem plata.dk. Perioden regnes fra den dag, hvor du har udført din profil oprettelse. Fortrydelse skal anmeldes til os senest 14 dage efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på info@plata.dk. I meddelelsen skal du gøre tydeligt opmærksom på, at du ønsker at benytte din fortrydelsesret. Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen (dit login til plata.dk), uden samtidig at give tydelig meddelelse herom.

Varer undtaget fortrydelsesretten

Når der er oprettet et lån/udlån på plata.dk som begge parter har skrevet under på med NemID, så er købet og den tilknyttede abonnementsordning gældende og kan ikke længere fortrydes. Se mere om dette i vores generelle betingelser, som er tilknyttet din underskrevne lånekontrakt.

Tilbagebetaling

Fortryder du dit køb (dit login til plata.dk), så får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os retur. Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Det er således også en mulighed, at tilbagebetaling sker til din bank. I så fald skal du levere os dine bankoplysninger i form af reg.-nr. og konto-nr., så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller i anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen. Vi sletter naturligvis mailen med dine bankoplysninger, og gemmer ikke denne data nogen steder, det øjeblik pengene er returneret.

Ved returbetaling fjernes adgangen til dit plata.dk login, og vi sletter dine personlige kontaktdata.

Klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du indgive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. Du er forpligtet til at søge løsning i samråd med Plata, før du indgiver en klage.

Udgiver

Websitet ejes og publiceres af:

Plata ApS
Applebys Pl. 7
1411 København
E-mail: info@plata.dk